Windows Settings та підручники

dllhost.exe (Microsoft DCOM DLL процес хоста)

Якщо під час планової перевірки (рекомендовано для «здоров’я» вашої системи ;)) ви натрапите на процес dllhost.exe, який працює без порушення роботи системи...