Yahoo! хостинг

Yahoo! GeoCities закривається ... Yahoo! Мем зараз відкритий для загального користування

Yahoo!, неймовірні. Після закриття деяких важливих служб протягом останніх років (Yahoo! Mash - закрито з фази…