перекомпілювати OpenSSL 1.1 & NGINX 1.25 для TLS 1.3 (CentOS 7)

перекомпілювати OpenSSL 1.1 & NGINX 1.25 для TLS 1.3 (CentOS 7), дотримуючись сценарію, де ви вже встановили на сервері o стара версія openssl пов’язані зі службою nginx.

Точніше, мати можливість активувати OpenSSL 1.1.1t за послугу NGINX, який працює зі старішою версією. OpenSSL 1.0.2k.

# nginx -V
nginx version: nginx/1.25.0
built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44) (GCC) 
built with OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017
TLS SNI support enabled
# openssl version -a
OpenSSL 1.1.1t 7 Feb 2023

Це означає, що існує дві різні версії OpenSSL. Версія, встановлена ​​в системі "yum»(1.0.2k-fips) і версія OpenSSL встановлено шляхом ручної компіляції (openssl 1.1.1t).

Зазвичай більшість рекомендує перевстановити 'OpenSSL' на рівні сервера. Це призведе до виконання команди: yum remove openssl. Але тут є велика проблема. З видаленням старої версії OpenSSL, вам також може знадобитися видалити деякі залежні програми. Як от: nginx, MariaDB-server, cerbotА також багато іншого.

Більш простим рішенням є перекомпіляція openssl 1.1 & nginx 1.25 для TLS 1.3.

Перекомпілюйте підручник OpenSSL 1.1 & NGINX 1.25 для TLS 1.3 (CentOS 7)

У моєму прикладі перекомпіляція призначена для nginx/1.25.0 & OpenSSL 1.1.1h використання книжкових магазинів OpenSSL 1.1.1t.

Перекомпілюйте NGINX.

1. Створіть файл: nginx-with-tls13-compile.sh

sudo nano nginx-with-tls13-compile.sh

де ви додаєте сценарій:

#!/bin/bash

## nginx
NGINX=nginx-1.25.0.tar.gz

if [ ! -f "${NGINX}" ];then
  wget https://nginx.org/download/${NGINX}
fi

ND=$(basename $NGINX .tar.gz)
if [ ! -d "${ND}" ];then
  tar zxvf ${NGINX}
fi

cd ${ND}

## pre require package
## yum install gcc pcre-devel zlib-devel

./configure --prefix=/etc/nginx \
  --sbin-path=/usr/sbin/nginx \
  --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules \
  --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf \
  --error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
  --http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
  --pid-path=/var/run/nginx.pid \
  --lock-path=/var/run/nginx.lock \
  --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp \
  --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp \
  --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp \
  --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp \
  --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp \
  --user=nginx \
  --group=nginx \
  --with-compat \
  --with-file-aio \
  --with-threads \
  --with-http_addition_module \
  --with-http_auth_request_module \
  --with-http_dav_module \
  --with-http_flv_module \
  --with-http_gunzip_module \
  --with-http_gzip_static_module \
  --with-http_mp4_module \
  --with-http_random_index_module \
  --with-http_realip_module \
  --with-http_secure_link_module \
  --with-http_slice_module \
  --with-http_ssl_module \
  --with-http_stub_status_module \
  --with-http_sub_module \
  --with-http_v2_module \
  --with-mail \
  --with-mail_ssl_module \
  --with-stream \
  --with-stream_realip_module \
  --with-stream_ssl_module \
  --with-stream_ssl_preread_module \
  --with-openssl=../$(basename $OPENSSL .tar.gz)
  
make

sudo make install

nginx -V

Збережіть новий файл.

2. Створіть новий виконуваний файл:

chmod +x nginx-with-tls13-compile.sh

переписати nginx.service

3. Зробіть резервну копію nginx.service.

cat /lib/systemd/system/nginx.service > /srv/nginx_service.txt

(Ви можете вибрати будь-який шлях, який хочете nginx_service.txt)

4. Створіть файл для служби nginx: nginx.service

sudo nano nginx.service

5. У файлі новий файл nginx.service додати рядки:

## /lib/systemd/system/nginx.service

[Unit]
Description=The NGINX HTTP and reverse proxy server
After=syslog.target network.target remote-fs.target nss-lookup.target

[Service]
Type=forking
PIDFile=/run/nginx.pid
ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t
ExecStart=/usr/sbin/nginx
ExecReload=/usr/sbin/nginx -s reload
ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
PrivateTmp=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target

6. Скопіюйте файл до 'daemon».

sudo cp nginx.service /lib/systemd/system/nginx.service

7. Після того, як файл буде скопійовано, оновіть права доступу до файлу за допомогою команди:

sudo chmod 644 /lib/systemd/system/nginx.service

8. Перезавантажте конфігурацію systemd врахувати зміни за допомогою команди:

sudo systemctl daemon-reload

9. Перезапустіть ngnix.

sudo systemctl restart nginx

перекомпілювати OpenSSL / NGINX для TLS 1.3

10. У тій же папці, де у вас є файли nginx-with-tls13-compile.sh şi nginx.service, створіть новий файл: openssl-1.1-compile.sh.

sudo nano openssl-1.1-compile.sh

Додайте сценарій:

#!/bin/bash

## Compile OpenSSL
OPENSSL=openssl-1.1.1h.tar.gz

DONE=openssl-compile-done

if [ ! -f "${DONE}" ] ;then
  wget https://www.openssl.org/source/${OPENSSL}

  tar zxvf ${OPENSSL}

  cd $(basename $OPENSSL .tar.gz)

  ./config shared no-idea no-md2 no-mdc2 no-rc5 no-rc4 --prefix=/usr/local/

  make

  sudo make install

  cd ..

  touch ${DONE}
fi

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib64/

read -n1 -r -p "$(/usr/local/bin/openssl version) - Press any key to continue..." key

source ./nginx-with-tls13-compile.sh

Замінити "OPENSSL=openssl-1.1.1h.tar.gz” з версією, яку ви хочете встановити та перекомпілювати за допомогою NGINX.

11. Зробіть сценарій виконуваним:

chmod +x openssl-1.1-compile.sh

12. Виконайте команду:

./openssl-1.1-compile.sh

Дочекайтеся завершення процесу повторної компіляції OpenSSL & NGINX.

перекомпілювати OpenSSL 1.1 & NGINX 1.25 для TLS 1.3 (CentOS 7)
OpenSSL & NGINX

Якщо ми можемо вам допомогти або потрібно внести доповнення, розділ коментарів відкритий.

Захоплюючись технологіями, із задоволенням пишу далі StealthSettings.com з 2006 року. Ви знайдете статті про операційні системи, написані мною Windows, Linux, macOS, а також про такі веб-платформи, як WordPress şi WooCommerce

Як записатися » Linux » перекомпілювати OpenSSL 1.1 & NGINX 1.25 для TLS 1.3 (CentOS 7)

Залишити коментар

Best tutorials in your language:
EN - DE - DA - FR - ES - IT - PT - NL - NO - FI - SV - PL - HR - SL - CS - SK - TR - EL - LV - ET - LT - BG - UK - RU - HU - ID - VI - HI - JA - KO - TH - ZH-CN - ZH-TW - IW - AR